مطالب مرتبط با کلید واژه

رشته فقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق اسلامی

معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی (مصاحبه با سرکار خانم محسنی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد، رشته فقه و حقوق جزا) عناوین دروس و سرفصل های رشته فقه و حقوق اسلامی

معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی

معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی رشته فقه و حقوق اسلامی یکی از رشته های دانشگاهی در رشته انسانی است. این رشته پیرامون رابطه و وظایف انسان و هم چنین حقوق انسان در مقابل خداوند و سایر موجودات هستی می ...