فراخوان نمایشگاه دست آوردهای پژوهشی

تعداد بازدید:۵۸
نمایشگاه دست آوردهای پژوهشی به همت واحد پژوهش دانشگاه شهید مطهری

نمایشگاه دست آوردهای پژوهشی به همت واحد پژوهش دانشگاه شهید مطهری

پژوهش دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد برگزار می کند:

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

از کلیه اساتید و دانشجویان دعوت می شود تا آثار علمی پژوهشی خود را اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه جهت معرفی در نمایشگاه به واحد پژوهش تحویل نمایند.

زمان: دوشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۱

آیدی ارسال پی دی اف یا ورد  آثار بصورت مجازی

  http://splus.ir/ask.a.librarian

کلید واژه ها: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد واحد پژوهش فراخوان مقاله مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد تحقیق