دومین پیش‌نشست همایش هوش مصنوعی و علوم انسانی-اسلامی

تعداد بازدید:۴۴
دومین پیش‌نشست همایش هوش مصنوعی و علوم انسانی-اسلامی

همایش هوش مصنوعی و علوم انسانی-اسلامیدومین پیش‌نشست همایش هوش مصنوعی و علوم انسانی-اسلامی

 

 فقه و هوش مصنوعی

با حضور سرکار خانم دکتر اسلامی

 

 فلسفه و هوش مصنوعی

با حضور سرکار خانم دکتر رضایی

 

 روانشناسی و هوش مصنوعی

با حضور سرکار خانم جوادنژاد

 

دوشنبه ۱۴ آذر  ۱۴۰۱

ساعت: ۱۲

مکان: اتاق کنفرانس

کلید واژه ها: همایش علمی دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد واحد پژوهش واحد کتابخانه پیش نشست هوش مصنوعی و علوم انسانی اسلامی