رونمایی از کتاب "گمنامم و پیدایی"

تعداد بازدید:۸۱
رونمایی از کتاب "گمنامم و پیدایی"، با حضور دختر شهید و رزمنده و نویسنده دفاع مقدس سید علیرضا مهرداد

رونمایی از کتاب

گمنامم و پیدایی

به قلم: هانیه ملایجردی

درباره شهید گمنامی که در رویای صادقه دخترش شناسایی  شد؛

 شهید سید علی اکبر حسینی

با حضور دختر شهید و رزمنده و نویسنده دفاع مقدس سید علیرضا مهرداد

زمان: شنبه ۵ آذر ساعت  ۱۲

مکان: دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد

۱۷شهریور جنوبی ۲/۵ (دو ممیز پنج)

کلید واژه ها: شهید گمنام دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهری کتابخانه دانشگاه شهید مطهری رونمایی از کتاب