برگزاری پیش نشست اول: همایش هوش مصنوعی و علوم انسانی- اسلامی

۰۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۴ اطلاعیه پژوهشی و فناوری کتابخانه
تعداد بازدید:۶۳
برگزاری پیش نشست اول با عنوان ارتباط علوم انسانی- اسلامی و هوش مصنوعی

همایش هوش مصنوعی و علوم انسانی- اسلامی، دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد

همایش سالانه دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد

هوش‌مصنوعی‌وعلوم‌انسانی‌اسلامی

برگزاری اولین پیش‌نشست همایش هوش مصنوعی و علوم -اسلامی

موضوع:

ارتباط علوم انسانی-اسلامی با هوش مصنوعی

استاد مدعو: دکتر شریفی

پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی و علوم انسانی-اسلامی

 

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱

ساعت: ۱۲

مکان: سالن کنفرانس

کلید واژه ها: همایش علمی هوش مصنوعی هوش مصنوعی و علوم انسانی اسلامی دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد واحد پژوهش