ساختار انجمن دانش‌آموختگان

تعداد بازدید:۵۴۰

ساختار انجمن دانش‌آموختگان مدرسه‌عالی(دبیرستان‌ها) و دانشگاه شهیدمطهری متشکل از هیاُت مدیره و هیاُت اجرایی می‌باشد.

 • ترکیب هیات مدیره:
  • رئیس هیئت‌مدیره، ریاست دانشگاه (جناب آقای دکتر محمدیان)
  • مدیرعامل (سرکار خانم مهدی زاده)
 • اعضای هیأت مدیره، ۱۱ نفر
  • رئیس دانشگاه
  • دو نماینده از دانشگاه
  • مدیر دبیرستان شعبه ۱ به همراه یک نماینده
  • مدیر دبیرستان شعبه ۲ به همراه یک نماینده
  • چهار نماینده از دانش‌آموختگان

 

وظایف هیئت‌مدیره:

 • برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلی
 • مشخص کردن سازوکار انجمن
 • سیاست‌گذاری‌های کلان
 • تشکیل کمیته‌های مختلف
 • تعیین مدیرعامل
 • ترکیب هیأت اجرایی: 7 نفر
  • مدیرعامل: سرکار خانم مهدی زاده
  • دو نماینده از دانشگاه
  • دو نماینده از فارغ‌التحصیلان
  • یک نماینده از هر شعبه دبیرستان‌ها