واحد پژوهش دانشگاه شهید مطهری (ره)

تعداد بازدید:۱۹۲۲

ضرورت پژوهش: (پژوهش برای یادگیری و تولید علم)

نظامهای سنتی تعلیم و تربیت، بر محور آموزش و انتقال اطلاعات و دانش سامان یافته است. ناکارآمدی این نظامها در عرصه دانش افزایی، هویتی مصرفی، برای آنها پدید آورده است که مانعی اساسی در مسیر تولید علم تلقی می شود. در نظامهای مدرن، آموزش در کنار پژوهش برای خدمت به توسعه علم در نظر گرفته می شوند. رابطه متقابل آموزش و پژوهش عرصه نوینی را در سیستم های آموزشی، فراروی برنامه ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت گشوده است. امروزه در کشورهای توسعه یافته، پژوهش به عنوان بخشی از فرآیند یاددهی و یادگیری مورد توجه است. نظامهای « آموزش محور » جای خود را به نظامهای « آموزش پژوهش محور » داده است.

در این نظامها « پژوهش برای یادگیری » به عنوان عنصر ضروری در برنامه ریزیهای آموزشی دیده می شود. همچنین « پژوهش برای تولید علم » نه یک آرمان بلکه هدفی دست یافتنی تعریف می گردد.

اگر برنامه ریزی و سیاستگذاری های پژوهشی در راستای تحقق بخشیدن به این دو هدف اساسی سامان یابند ، اثر بخشی آموزشی، تقویت فعالیت های دانش بنیاد، نظریه پردازی، تولید علم و در نهایت بالندگی علمی را برای مراکز عالی آموزشی به ارمغان خواهد آورد.

 

اهداف

 • توانمند سازی دانشجویان در زمینه نگارش طرح نامه پژوهشی

 • آشناسازی دانشجویان با ابزار و روشهای پژوهش در حوزه علوم اسلامی

 • ایجاد مهارت در نگارش مقاله

 • افزایش توانمندی دانشجویان به منظور پژوهش در عرصه وب و اینترنت

 • افزایش مقالات علمی- پژوهشی دانشگاه شهید مطهری (ره)

 

برنامه ها

معاونت پژوهشی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره) به منظور بسترسازی و مهیا نمودن امکانات مناسب، در دو بخش، فعالیتهای خود را ارائه می نماید :

1- فعالیتهای پژوهشی برای یادگیری

برگزاری کارگاهها :

 •  کارگاه پژوهشی در سطح مقدماتی

 •  کارگاه پروپزال نویسی

 • کارگاه روش جستجو و تحقیق در اینترنت

 • کارگاه نویسندگی

تشکیل هسته های دانشجویی پژوهش

 • برگزاری همایشهای درون دانشگاهی با مشارکت هسته های دانشجویی پژوهش

 • برگزاری نشست های علمی و درس گفتارهایی در عرصه دین پژوهی

 • مساعدت جهت انتشار مقاله در مجلات تخصصی

مشاوره دانشجویی

 •  برپایی جلسات مشاوره دانشجویی در زمینه های تحصیلی

 • مشاوره در زمینه موضوع یابی و پروپزال نویسی

 • مشاوره جهت نگارش پایان نامه

طراحی و تهیه جزواتی در باب پژوهش و انواع آن

 

2- فعالیتهای پژوهشی برای تولید علم

 • برپایی کارگاههای پژوهشی پیشرفته

 • برپایی کارگاههایی جهت ارتقای اطلاعات مورد نیاز در پژوهش های دینی

 • تلاش در جهت تولید مقاله علمی با مشارکت اساتید