تجدید میثاق با شهدا به مناسبت گرامیداشت شهدای دانشجو

تعداد بازدید:۴۲
گرامیداشت شهدای دانشجو به همت گروه تربیت بدنی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهری

تجدید میثاق با شهدا، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهریبر گرد رخت نبشته یحی و یمیت

    من مات من العشق فقد مات شهید..

 

گروه تربیت بدنی بسیج دانشگاه شهید مطهری (ره) برگزار می کند:

"تجدید میثاق با شهدا"

گرد هم می آییم تا بخواهیم ...

تا بدهند تحفه ای ز دریای معرفت خویش به ما

که ز آن نور برویند؛ عاطفه ها حضورها ،حادثه ها

شاید ماهم حادثه ساز تاریخِ ظهور باشیم...

 

مورخ:پنجشنبه ۱۵ دی ماه

مکان:مزار شهدای پارک خورشید

ساعت حرکت از دانشگاه : ۷:۳۰ صبح

به صرف چای و اندکی عهد باامام...

برای ثبت نام به شناسه زیر مراجعه کنید :

http://splus.ir/fmyar

کلید واژه ها: تجدید میثاق با شهدا گرامیداشت شهدای دانشجو بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهری گروه تربیت بدنی مزار شهدا دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد