کارگاه رزومه نویسی

تعداد بازدید:۲۹
کارگاه رزومه نویسی به همت واحد پژوهش و مرکز نوآوری سعا

کارگاه رزومه نویسی، هفته پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و مرکز نوآوری دانشگاه شهید مطهری «سعا» برگزار می‌کند:

کارگاه رزومه‌نویسی

با حضور استاد محترم:

جناب آقای دکتر گوهری‌منش

 

رزومه چیست؟

چگونه یک رزومه کاری یا تحصیلی حرفه‌ای بنویسیم؟

چه مدارکی دارید؟

توانمندی‌های شما چیست؟

سه‌شنبه ۲۲ آذر

ساعت: ۱۲

مکان: اتاق جلسات

کلید واژه ها: رزومه نویسی مرکز نوآوری سعا دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد