اردوی کویر نمکزار سه قلعه (فردوس)

تعداد بازدید:۲۹۰
اردوی کویر نمکزار سه قلعه (فردوس)

اردوی کویر نمکزار سه قلعه

اردوی کویر نمکزار سه قلعه (فردوس)

ظرفیت محدود است و اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام کنند

 

زمان: چهارشنبه و پنج شنبه ۷ و ۸ دی ماه

مهلت ثبت نام: تا پایان روزجمعه ۱۸آذر

هزینه ثبت نام: ۱۰۰هزار تومان

شماره کارت:

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۱۷۲۳

مدرسه عالی شهید مطهری

ثبت نام و ارسال رسید:

@zbhrmnd

کلید واژه ها: اردو علمی تفریحی کویر دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد