سیری در خطبه فدکنویسنده (ها) : فاطمه خاموشی
دسته کتاب : معرفی کتاب
مرحله تولید : چاپ شده

سیری در خطبه فدک، شرحی است روان و کوتاه بر مشهورترین خطبه حضرت زهرا(س)، ایشان در این خطبه، پس از ذکر مباحث توحیدی و جایگاه نبوت و عترت در در پاسداری از وحی، به کوتاهی فروع دین و فلسفه احکام را بیان می کند و سپس با دفاع از حریم ولایت، به توبیخ همه کسانی می پردازد که حقوق آل عصمت را به جای نیاورده اند.

ایشان برای اثبات حق خود به آیات و سیره نبوی استشهاد می کند و از سر درایت و بینش، به آسیب شناسی جامعه ای می پردازد که پس از رحلت پیامبر اعظم(ص) واماند و با تضییع حقوق خاندان نبوت روزگار گذراند.

 کتاب سیری در خطبه فدک نوشته فاطمه خاموشی به سفارش مدرسه علمیه نرجس مشهد، در شمارگان دو هزار نسخه، از سوی انتشارات آستان قدس رضوی منتشر شده است

ارسال با ایمیل: