فتنه تغلبنویسنده (ها) : مصطفی غفاری
دسته کتاب : معرفی کتاب
مرحله تولید : چاپ شده

روایت‌هایی از متن و فرامتن فتنه‌ی ۸۸

این کتاب شامل روایت‌هایی است از بیانات و اقدامات رهبر انقلاب در جریان فتنه‌ی ۸۸ که می‌تواند لایه‌هایی تازه از واقعیت را نمایان کرده و رسوبات ابهام و تردید دراین‌باره را از ذهن‌ها بزداید.

فتنه تغلب شامل برخی سخنان منتشرنشده‌ی رهبر انقلاب است؛

از جمله در طلیعه‌ی کتاب که دیدگاهی کلان به موقعیت نظام اسلامی در برابر نظام سلطه عرضه می‌کند.

ارسال با ایمیل: