سیره نبوی "منطق نبوی"گروه‌ها : معرفی کتاب
نویسنده (ها) : مصطفی دلشاد تهرانی
دسته کتاب : معرفی کتاب
مرحله تولید : چاپ شده

سیره به معنای منطق عملی یا متدولوژی است و نباید با تاریخ اسلام اشتباه گرفته شود.

 رفتار و تصمیم‌گیری‌های پیامبر مکرم اسلام(ص) بر مبنای اصول الهی و ثابتی است که در این مجموعه به بررسی آن پرداخته‌است.

آن که بدون «اسوۀ حسنه» سیر مى‌طلبد، راه به جایى نمى‌برد و از تلاش بسیار خویش طرفى نمى‌بندد که «کمال طلبى» بدون «اسوه‌یابى» گمراهى دور است.

باید به بهترین و محکم‌ترین ملاک‌ها دست یافت؛
و آن جز در الگویى تامّ و کامل یافت نمى‌شود، چنان که امیر مؤمنان على (ع) فرموده است:
به راه و رسم (سیره) پیامبرتان اقتدا کنید که بهترین راه و رسم‌هاست؛
و رفتارتان را با روش پیامبر تطبیق دهید که هدایت‌کننده‌ترین روش‌هاست.

  •  این کتاب را میتوانید در کتابخانه دیجیتال نور و نرم افزار همراه نور به صورت رایگان با کاربری دانشگاه، مطالعه کنید.
ارسال با ایمیل: