اوسنه‌ی گوهرشادنویسنده (ها) : سعید تشکری
ناشر : به نشر
دسته کتاب : معرفی کتاب
مرحله تولید : چاپ شده

در داستان این کتاب، گوهرشاد_بیگم بانی ساخت مسجد_گوهرشاد در مشهد، پس از هزار سال به این مسجد می‌آید و با ملکه‌ای روبرو می‌شود که می‌خواهد مسجد گوهرشاد را خراب کند...

در کتاب «اوسنه‌ی گوهرشاد» روایت‌هایی درباره مسجد گوهرشاد، دوران تجدد رضاخانی، واقعه کشتار مردم در این مسجد، شهر پاریس و ارائه می‌شود و داستان‌هایی موازی در قرون گذشته و معاصر مقابل خواننده گذاشته می‌شود.

ارسال با ایمیل: